REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Grafické a tlačiarenské služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17532802 | Kód: 16 Dunajská Streda 6324/2021/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\05
05.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\05
05.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\05
05.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Žiadosť o vysvetlenie
2021\02\26
26.02.2021
 Príloha - 16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Príloha
2021\02\10
10.02.2021
 Výzva na predkladanie ponú16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Súťažné podklady
2021\02\10
10.02.2021
22.05.2024 03:49:23