REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

,,Rekonštrukcia Športového areálu ZŠ Mateja Korvína“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 73701420 | Kód: 83/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Poskytnutie súčinnosti k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\03\28
28.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 83/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\28
28.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 83/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\28
28.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 83/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\28
28.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 83/ME/2022 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\28
28.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 83/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\03\24
24.03.2022
 Splnenie podmienok účasti - doklady Ostatné dokumenty
2022\03\17
17.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 83/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\03\04
04.03.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\02\26
26.02.2022
 Vysvetlenie - 83/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\23
23.02.2022
 Vysvetlenie - 83/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\23
23.02.2022
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2022\02\22
22.02.2022
 Vysvetlenie - 83/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\21
21.02.2022
 Vysvetlenie - 83/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\18
18.02.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\01\27
27.01.2022
 Súťažné podklady - 83/ME/2022 Súťažné podklady
2022\01\27
27.01.2022
 Príloha - 83/ME/2022 projektová dokumentácia Príloha
2022\01\27
27.01.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 83/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\01\27
27.01.2022
21.05.2024 22:11:58