,,Rekonštrukcia Športového areálu ZŠ Mateja Korvína“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 83/ME/2022 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

,,Rekonštrukcia Športového areálu ZŠ Mateja Korvína“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 73701420 | Kód: 83/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 07:27:53