REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 42057918 | Kód: 68/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu Rámcovej dohody Ostatné dokumenty
2021\12\19
19.12.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\12\19
19.12.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\12\18
18.12.2021
 Súťažné podklady - 68/ME/2021 Súťažné podklady
2021\11\22
22.11.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 68/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\11\22
22.11.2021
22.05.2024 05:04:16