REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Nákup notebookov a tlačiarní a ich následné uvedenie do prevádzky.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51459523 | Kód: 32/13177/2021/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 32/13177/2021/DS č.6 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 32/13177/2021/DS č. 5 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 32/13177/2021/DS č,4 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 32/13177/2021/DS č.3 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 32/13177/2021/DS č.2 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Príloha - 32/13177/2021/DS č,1 Príloha
2021\11\26
26.11.2021
 Výzva na predloženie ponuky Súťažné podklady
2021\11\26
26.11.2021
21.05.2024 21:05:07