Nákup notebookov a tlačiarní a ich následné uvedenie do prevádzky.

Zákazka s nízkou hodnotou | 32/13177/2021/DS | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Nákup notebookov a tlačiarní a ich následné uvedenie do prevádzky.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51459523 | Kód: 32/13177/2021/DS

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 14:01:23