REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Polytechnická učebňa – dielňa – IKT”

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23377546 | Kód: 3/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu kúpnej zmluvy Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\27
27.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 3/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\27
27.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 3/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\27
27.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 3/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\27
27.03.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\02\10
10.02.2021
22.05.2024 03:50:36