REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie potravín pre Základnú školu s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 37263544 | Kód: 16/ME/2024

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - mäso 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\17
17.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - mäso Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\17
17.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal mäso 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\17
17.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprial mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\17
17.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mäso prijal 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\17
17.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\17
17.04.2024
 Žiadosť o predloženie vzorky tovaru Ostatné dokumenty
2024\04\12
12.04.2024
 Žiadosť o predloženie vzorky tovaru Ostatné dokumenty
2024\04\12
12.04.2024
 Žiadosť o predloženie vzorky tovaru Ostatné dokumenty
2024\04\12
12.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - základné potraviny Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - základné potraviny Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - základné potraviny Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 16/ME/2024 chlieb Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 16/ME/2024 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\10
10.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprial mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mrazené neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mrazené 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - uspel mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - ovocie neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - ovocie neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - ovocie 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - ovocie 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mlieko 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mlieko 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - zakladné potraviny 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - základné potraviny 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - základné potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - chlieb 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\09
09.04.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. celok č. 6 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. celok č. 6 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. celok č. 6 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. celok č. 5 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. celok č. 5 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. celok č. 5 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. celok č. 4 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. č. 4 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. č. 4 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. celok č. 3 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. č. 3 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. celok č. 3 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 log. celok č. 2 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. celok č. 2 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. celok č. 2 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. č. 1 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. č. 1 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Log. celok č. 1 Príloha
2024\03\11
11.03.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 16/ME/2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 tabuľky Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 6 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 5 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 3 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 2 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 2 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 2 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 2 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 2 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 2 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Príloha - 16/ME/2024 č. 1 Príloha
2024\03\04
04.03.2024
 Súťažné podklady - 16/ME/2024 Súťažné podklady
2024\03\04
04.03.2024
22.05.2024 03:55:53