REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80262128 | Kód: 62/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\12\25
25.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 62/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\25
25.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 62/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\25
25.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 62/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\25
25.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 62/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\16
16.12.2020
22.05.2024 03:52:38