REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74975506 | Kód: 76/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\12\27
27.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 76/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\27
27.12.2020
 Vysvetlenie - 76/ME/2020 Vysvetlenie
2020\12\15
15.12.2020
 Príloha - 76/ME/2020 Príloha
2020\12\03
03.12.2020
 Súťažné podklady - 76/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\03
03.12.2020
22.05.2024 04:30:52