REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 91832114 | Kód: 68/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\10
10.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\10
10.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy trvanlivé Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazené Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy ovocie Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mlieko Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mäso Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy chlieb Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 68/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 neuspel 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 neprijal 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2022 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\04
04.12.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č, 6 Príloha
2022\11\08
08.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 5 Príloha
2022\11\08
08.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 4 Príloha
2022\11\08
08.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 3 Príloha
2022\11\08
08.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 2 Príloha
2022\11\08
08.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 1 Príloha
2022\11\08
08.11.2022
 Vysvetlenie - 68/ME/2022 Vysvetlenie
2022\11\08
08.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č.6 Príloha
2022\11\04
04.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č- 5 Príloha
2022\11\04
04.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 4 Príloha
2022\11\04
04.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 3 Príloha
2022\11\04
04.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 č. 2 Príloha
2022\11\04
04.11.2022
 Príloha - 68/ME/2022 príloha č. 1 Príloha
2022\11\04
04.11.2022
 Súťažné podklady - 68/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\04
04.11.2022
21.05.2024 21:58:42