REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 39426782 | Kód: 12/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - 12/ME/2022 Vysvetlenie
2022\04\12
12.04.2022
 Doplnenie a vysvetlenie SP Vysvetlenie
2022\04\10
10.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 12/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\03\31
31.03.2022
 Súťažné podklady - 12/ME/2022 Súťažné podklady
2022\03\31
31.03.2022
21.05.2024 22:05:09