Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 12/ME/2022 | Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 02353, Staškov
Lehota na predkladanie ponúk

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 39426782 | Kód: 12/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:47:24