REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka zemného plynu.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41000639 | Kód: 69/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\11\28
28.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 69/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\28
28.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 69/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\28
28.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 69/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\28
28.11.2020
 Výzva na predkladanie ponúk - plyn Súťažné podklady
2020\11\04
04.11.2020
21.05.2024 22:34:32