Dodávka zemného plynu.

Zákazka s nízkou hodnotou | 69/ME/2020 | Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, V. Palkovicha 3, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

Dodávka zemného plynu.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41000639 | Kód: 69/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 15:07:52