REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 46053308 | Kód: 68/ME/2020 NsM-41-8/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu Kúpnych zmlúv č. 2 a č. 3 Ostatné dokumenty
2021\01\28
28.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\28
28.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\28
28.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\28
28.01.2021
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\01\19
19.01.2021
 Pozvánka na prezentácu funkčných vzoriek Ostatné dokumenty
2021\01\12
12.01.2021
 Pozvánka na prezentáciu Košice Ostatné dokumenty
2021\01\12
12.01.2021
 Späťvzatie vylúčenia stanovisko Ostatné dokumenty
2021\01\09
09.01.2021
 Ostatné dokumenty - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Ostatné dokumenty
2021\01\07
07.01.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Ostatné dokumenty
2021\01\07
07.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\07
07.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\07
07.01.2021
 Vylúčenie ponuky - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Vylúčenie ponuky
2021\01\01
01.01.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\12\19
19.12.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\12\19
19.12.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\12\14
14.12.2020
 Predĺženie lehoty na predloženie ponúk Vysvetlenie
2020\12\07
07.12.2020
 Vysvetlenie - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Vysvetlenie
2020\12\03
03.12.2020
 Vysvetlenie - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Vysvetlenie
2020\11\17
17.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\11\11
11.11.2020
 Súťažné podklady - 68/ME/2020 NsM-41-8/2020 Súťažné podklady
2020\11\10
10.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Súťažné podklady
2020\11\10
10.11.2020
22.05.2024 04:40:07