REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 39272670 | Kód: 29/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 29/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\06\18
18.06.2020
21.05.2024 21:30:29