„Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 29/ME/2020 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Vyhodnocovanie ponúk

„Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 39272670 | Kód: 29/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:12:39