REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 17828610 | Kód: 12/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 12/ME/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\23
23.04.2021
 Vylúčenie uchádzača - podmienky účasti Ostatné dokumenty
2021\04\18
18.04.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\04\16
16.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 12/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\03\24
24.03.2021
 Súťažné podklady - 12/ME/2021 Súťažné podklady
2021\03\24
24.03.2021
22.05.2024 04:04:29