Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 12/ME/2021 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Vyhodnocovanie ponúk

Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 17828610 | Kód: 12/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.05.2021 01:23:59