REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 73567534 | Kód: 69/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\01\10
10.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\10
10.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\10
10.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\01\05
05.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\01\05
05.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\05
05.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\05
05.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 12 Ostatné dokumenty
2022\01\05
05.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Mlieko Ostatné dokumenty
2022\01\05
05.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\05
05.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\05
05.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy strukoviny Ostatné dokumenty
2022\01\02
02.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy vajcia Ostatné dokumenty
2022\01\02
02.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mlynské Ostatné dokumenty
2022\01\02
02.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazené Ostatné dokumenty
2022\01\02
02.01.2022
 súčinnosť k podpísaniu zmluvy konzervované Ostatné dokumenty
2022\01\02
02.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy základné potraviny Ostatné dokumenty
2022\01\02
02.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021prijal mlynské Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\02
02.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021prijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\02
02.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021prijal strukoviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\02
02.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\02
02.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021prijal konzervované Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\02
02.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2021uspel základné potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\02
02.01.2022
 Vysvetlenie - 69/ME/2021 Vysvetlenie
2022\01\01
01.01.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\12\29
29.12.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 69/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\12\28
28.12.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 69/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\12\28
28.12.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 69/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\12\28
28.12.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 69/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\12\28
28.12.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 69/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\12\28
28.12.2021
 Príloha - 69/ME/2021 Príloha
2021\11\30
30.11.2021
 Súťažné podklady - 69/ME/2021 Súťažné podklady
2021\11\30
30.11.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 69/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\11\30
30.11.2021
22.05.2024 04:12:15