REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí „

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 84350688 | Kód: 45/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\30
30.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 45/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\30
30.11.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\11\30
30.11.2021
 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov Ostatné dokumenty
2021\11\05
05.11.2021
 Vysvetlenie - 45/ME/2021 Vysvetlenie
2021\10\30
30.10.2021
 Príloha č. 5.1 Ocenenie predmetu zákazky Vysvetlenie
2021\10\25
25.10.2021
 Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie
2021\10\25
25.10.2021
 Súťažné podklady - 45/ME/2021 Súťažné podklady
2021\10\08
08.10.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 45/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\10\08
08.10.2021
21.05.2024 22:55:15