REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Potraviny pre strediská a prevádzky Centra účelových zariadení

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 20277135 | Kód: 8/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ Ostatné dokumenty
2022\10\01
01.10.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred Ostatné dokumenty
2022\10\01
01.10.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Východ Ostatné dokumenty
2022\10\01
01.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 16282-MST prijal východ Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\01
01.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 16282-MST prijal stred Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\01
01.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 16282-MST prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\01
01.10.2022
 Nepodpísanie RD Logický celok č. 5 Čerstvé mäso, mäsové výrobky Ostatné dokumenty
2022\07\13
13.07.2022
 Neposkytnutie súčinnosti k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\06
06.06.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\05\11
11.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\11
11.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy ovocie, východ Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 8/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy východ základné Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy východ základné Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy východ mrazené Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazené východ Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy východ mlieko Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mieko východ Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy východ chladené Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy východ mäso Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy východ mäso Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred hydina Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred základné Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred základné Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred ovocie Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred ovocie Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred mlieko Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred mlieko Ostatné dokumenty
2022\05\07
07.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred mäso Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred hlbokomrazené Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy stred hlbokomrazené Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Stred mäso Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy hlboko mrazené 2 Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ hlboko mrazené Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mäso západ 2 Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ mäso Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mlieko2 Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ mlieko Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ chladené Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ chladené Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ základné 2 Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ základné Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ chlieb Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ ovocie 2 Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy západ ovocie Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal 2 základné Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal základné Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mrazené 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mäso 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal 1 mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal chladené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mlieko 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal ovocie východ Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - základné 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - základné potraviny 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal hlbokomrazené 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal hlbokomrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal 2 mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mlieko 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal 2 ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal ovocie stred Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal základné 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 8/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mrazené ovocie prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mrazené ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neúspešný Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mäso, víťaz Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mrazené prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mlieko 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mlieko, víťaz Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - ovocie neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - ovocie 2 víťaz Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - západ ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - chlieb západ Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\28
28.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 8/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\04\21
21.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 8/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\04\21
21.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 8/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\04\21
21.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 8/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\04\21
21.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 8/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\04\20
20.04.2022
 Zápisnica z otvárania ponú Ostatné dokumenty
2022\04\12
12.04.2022
 Vysvetlenie - 8/ME/2022 Vysvetlenie
2022\04\04
04.04.2022
 Vysvetlenie - 8/ME/2022 Vysvetlenie
2022\03\31
31.03.2022
 Vysvetlenie - 8/ME/2022 Vysvetlenie
2022\03\16
16.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 8/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\14
14.03.2022
 Príloha - 8/ME/2022 Základné potraviny Príloha
2022\03\11
11.03.2022
 Príloha - 8/ME/2022 mrazené výrobky Príloha
2022\03\11
11.03.2022
 Príloha - 8/ME/2022 mäso Príloha
2022\03\11
11.03.2022
 Príloha - 8/ME/2022 Hydina Príloha
2022\03\11
11.03.2022
 Príloha - 8/ME/2022 ovocie Príloha
2022\03\11
11.03.2022
 Príloha - 8/ME/2022 Mlieko Príloha
2022\03\11
11.03.2022
 Príloha - Chlieb Príloha
2022\03\11
11.03.2022
 Súťažné podklady - 8/ME/2022 Súťažné podklady
2022\03\11
11.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 8/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\11
11.03.2022
21.05.2024 21:23:50