REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 91040629 | Kód: 9/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vylúčenie uchádzača - 9/ME/2020 Vylúčenie uchádzača
2022\08\01
01.08.2022
 Zrušenie vylúčenia Ostatné dokumenty
2022\06\23
23.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie Ostatné dokumenty
2022\06\23
23.06.2022
 Vylúčenie uchádzača - 9/ME/2020 Vylúčenie uchádzača
2021\11\01
01.11.2021
 Ostatné dokumenty - 9/ME/2020 Ostatné dokumenty
2021\10\09
09.10.2021
 Vylúčenie ponuky - 9/ME/2020 Vylúčenie ponuky
2021\10\09
09.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 9/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\02
02.09.2021
 Vylúčenie ponuky - 9/ME/2020 Vylúčenie ponuky
2021\09\02
02.09.2021
 Vylúčenie ponuky - 9/ME/2020 Vylúčenie ponuky
2021\09\02
02.09.2021
 Stanovisko k námietke Ostatné dokumenty
2021\02\23
23.02.2021
 Vylúčenie uchádzača - 9/ME/2020 Vylúčenie uchádzača
2021\02\03
03.02.2021
 Vylúčenie uchádzača - 9/ME/2020 Vylúčenie uchádzača
2021\02\03
03.02.2021
 Vylúčenie ponuky - 9/ME/2020 Vylúčenie ponuky
2021\02\03
03.02.2021
 Žiadosť o splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\01\27
27.01.2021
 Žiadosť o doplnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\01\27
27.01.2021
 Žiadosť o doplnenie a vysvetlenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\01\27
27.01.2021
 Žiadosť o vysvetlenie ponuky Ostatné dokumenty
2020\09\21
21.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 9/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\06\26
26.06.2020
21.05.2024 22:42:17