„Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 9/ME/2020 | Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., M. Corvína 1232/20, 932 01, Veľký Meder
Vyhodnocovanie ponúk

„Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 91040629 | Kód: 9/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 05:45:52