REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre návrh výstavby Športovej-multifunkčnej haly v Dunajskej Strede“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32615926 | Kód: 71/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\12\11
11.12.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 71/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\12\11
11.12.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 71/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\12\11
11.12.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 71/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\12\11
11.12.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\11\23
23.11.2021
21.05.2024 20:59:47