„Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre návrh výstavby Športovej-multifunkčnej haly v Dunajskej Strede“

Zákazka s nízkou hodnotou | 71/ME/2021 | ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske nám. 1203, 929 01, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre návrh výstavby Športovej-multifunkčnej haly v Dunajskej Strede“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32615926 | Kód: 71/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 17:11:30