REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 82417371 | Kód: 20/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 20/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\03
03.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 20/ME/2023 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\03
03.07.2023
 Vysvetlenie - 20/ME/2023 č. 7 Vysvetlenie
2023\06\19
19.06.2023
 Vysvetlenie - 20/ME/2023 príloha č. 6 Vysvetlenie
2023\06\19
19.06.2023
 Vysvetlenie - 20/ME/2023 príloha č. 5 Vysvetlenie
2023\06\19
19.06.2023
 Príloha - 20/ME/2023 Príloha č. 3-4 Príloha
2023\06\02
02.06.2023
 Príloha - 20/ME/2023 Identifikačné údaje Príloha
2023\06\02
02.06.2023
 Príloha - 20/ME/2023 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2023\06\02
02.06.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 20/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\06\02
02.06.2023
 Súťažné podklady - 20/ME/2023 Súťažné podklady
2023\06\02
02.06.2023
21.05.2024 21:21:49