Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 20/ME/2023 | Obec Čierny Brod, Čierny Brod 1, 92508, Čierny Brod
Uzavretie zmluvy

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 82417371 | Kód: 20/ME/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 19:05:32