REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne základné potraviny,

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90090720 | Kód: 92/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\01\10
10.01.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\01\10
10.01.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\01\10
10.01.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 92/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\01\10
10.01.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 92/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\01\10
10.01.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 92/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\01\10
10.01.2023
 Príloha - 92/ME/2022 Príloha
2022\12\27
27.12.2022
 Súťažné podklady - 92/ME/2022 Súťažné podklady
2022\12\25
25.12.2022
22.05.2024 04:54:22