REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Solárne lampy pre miestnu komunikáciu - TOMÁŠIKOVO".

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39560852 | Kód: 77/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\11\27
27.11.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 77/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\11\27
27.11.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 77/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\11\27
27.11.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 77/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\11\27
27.11.2022
 Príloha - 77/ME/2022 č. 2 Príloha
2022\11\14
14.11.2022
 Príloha - 77/ME/2022 č. 1 Príloha
2022\11\14
14.11.2022
 Súťažné podklady - 77/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\14
14.11.2022
22.05.2024 03:06:55