REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie „ Športová hala GUTTA ARENA“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34166951 | Kód: 59/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\06
06.11.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 59/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\11\06
06.11.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 59/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\11\06
06.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\06
06.11.2021
 Príloha - 59/ME/2021 č.2 Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Príloha - 59/ME/2021 Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\10\25
25.10.2021
22.05.2024 04:35:28