REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka konvektomatu pre ZŠ Staškov“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67452277 | Kód: 61/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\25
25.10.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 61/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\10\25
25.10.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 61/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\10\25
25.10.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 61/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\10\25
25.10.2022
 Súťažné podklady - 61/ME/2022 Súťažné podklady
2022\10\12
12.10.2022
22.05.2024 05:01:42