„Dodávka konvektomatu pre ZŠ Staškov“

Zákazka s nízkou hodnotou | 61/ME/2022 | Základná škola, Staškov 502, Staškov 502, 02353, Staškov
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka konvektomatu pre ZŠ Staškov“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67452277 | Kód: 61/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 15:43:56