REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ) (NOVÁ)

Prieskum trhu |  ID: 40086351 | Kód: 74/ME/2020/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\05\20
20.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 74/ME/2020/2neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\20
20.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 74/ME/2020/2neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\20
20.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 74/ME/2020/2 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\20
20.05.2021
 Výzva na predkladanie ponúk- 74/ME/2020/2 Súťažné podklady
2021\01\16
16.01.2021
 Príloha - 74/ME/2020/2 Príloha
2021\01\16
16.01.2021
22.05.2024 03:17:54