REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52944605 | Kód: 30/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 30/Dunajská Streda/2021 č.4 Príloha
2021\11\13
13.11.2021
 Príloha - 30/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\11\13
13.11.2021
 Príloha - 30/Dunajská Streda/2021 č. 2 Príloha
2021\11\13
13.11.2021
 Príloha - 30/Dunajská Streda/2021 č. 1 Príloha
2021\11\13
13.11.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\11\13
13.11.2021
21.05.2024 22:47:17