Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby

Zákazka s nízkou hodnotou | 30/Dunajská Streda/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52944605 | Kód: 30/Dunajská Streda/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 17:15:32