REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu „

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 95660265 | Kód: 82/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\04\02
02.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 82/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\02
02.04.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\03\11
11.03.2022
 Vysvetlenie - 82/ME/2022 Vysvetlenie
2022\03\10
10.03.2022
 Vysvetlenie - 82/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\28
28.02.2022
 Vysvetlenie - 82/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\27
27.02.2022
 Vysvetlenie - 82/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\22
22.02.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 82/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\01\27
27.01.2022
 Súťažné podklady - 82/ME/2022 Súťažné podklady
2022\01\26
26.01.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 82/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\01\26
26.01.2022
22.05.2024 03:26:09