REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Výstavba parkovísk v meste Revúca“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79210090 | Kód: 17/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\05\10
10.05.2022
 Vysvetlenie - 17/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\01
01.05.2022
 Vysvetlenie - 17/ME/2022 Vysvetlenie
2022\04\25
25.04.2022
 Zadanie Príloha
2022\04\15
15.04.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\04\11
11.04.2022
 Súťažné podklady - 17/ME/2022 Súťažné podklady
2022\04\11
11.04.2022
 Zadanie Príloha
2022\04\11
11.04.2022
22.05.2024 05:02:44