REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vývoj mobilnej aplikácie pre OS Android /iOS pre odpadový manažment s centrálnym senzorickým systémom

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 57758248 | Kód: 45/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\08\21
21.08.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 45/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\08\21
21.08.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 45/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\08\21
21.08.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 45/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\08\21
21.08.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 45/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\08\17
17.08.2022
 Ostatné dokumenty - 45/ME/2022 Ostatné dokumenty
2022\08\03
03.08.2022
 Príloha - 45/ME/2022 č. 4 Príloha
2022\08\01
01.08.2022
 Príloha - 45/ME/2022 č. 5 Príloha
2022\08\01
01.08.2022
 Príloha - 45/ME/2022 č. 3 Príloha
2022\08\01
01.08.2022
 Príloha - 45/ME/2022 č. 2 Príloha
2022\08\01
01.08.2022
 Príloha - 45/ME/2022 č. 1 Príloha
2022\08\01
01.08.2022
 Súťažné podklady - 45/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\01
01.08.2022
22.05.2024 04:00:22