REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 94680669 | Kód: 26/ME/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dodatok č. 1 Ostatné dokumenty
2020\09\29
29.09.2020
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy a dodatku č. 1 Ostatné dokumenty
2020\09\29
29.09.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 26/ME/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\14
14.08.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 26/ME/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\13
13.08.2019
21.05.2024 21:11:22