„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 26/ME/2019 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Uzavretie zmluvy

„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 94680669 | Kód: 26/ME/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:37:42