REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 41027892 | Kód: 84/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy časť č. 6 Ostatné dokumenty
2021\04\04
04.04.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy 8. Časť: Chodník na Bratislavskej ceste Ostatné dokumenty
2021\04\04
04.04.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy 7. Časť: Brezová ulica Ostatné dokumenty
2021\04\04
04.04.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy 5. Časť: Mierová ulica Ostatné dokumenty
2021\04\04
04.04.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy 4. Časť: Kvetná ulica Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy 3. Časť: Krížna ulica Ostatné dokumenty
2021\04\04
04.04.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy 2. Časť: Hviezdna ulica Ostatné dokumenty
2021\04\04
04.04.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy 1. Časť: Agátová ulica Ostatné dokumenty
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. č. 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č, 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č, 8 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 8 meuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. č. 8 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\04
04.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť č. 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 7 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. č. 7 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5 časť neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5. časť neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5 časť neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 5 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. č. 5 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 4 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 4 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk -log. 4 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk -log. 4 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 4 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4.log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4.log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4.log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk -4 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 4 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4.log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 4 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk -3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3 log neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk -log.3neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\03
03.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.3 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 3 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk -log.3 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.3 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.č.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.č.2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. 2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 2 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\02
02.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1.log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1.log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1,log.neuspek Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1.log.neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1.log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.č.1 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1. log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log.1 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk -log.1 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1,log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 1 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. č. 1 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - log. č. 1 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\01
01.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - časť 6 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\28
28.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 84/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\06
06.03.2021
 Vylúčenie - mimoriadne nízka ponuka Ostatné dokumenty
2021\03\06
06.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 84/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2021\02\23
23.02.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\02\19
19.02.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\02\14
14.02.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\02\14
14.02.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\02\09
09.02.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2021\02\09
09.02.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\02\07
07.02.2021
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 84/ME/2020 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2021\02\07
07.02.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\02\04
04.02.2021
 Aktualizovaný Výkaz výmer pre Brezovú ulicu Vysvetlenie
2021\02\04
04.02.2021
 Doplnené Zmluvy o dielo Ostatné dokumenty
2021\02\04
04.02.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\02\04
04.02.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\02\02
02.02.2021
 Doplnenie a vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\01\28
28.01.2021
 Vysvetlenie - 84/ME/2020 Vysvetlenie
2021\01\21
21.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 84/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2021\01\19
19.01.2021
 Výkaz výmer Príloha
2021\01\19
19.01.2021
 Súťažné podklady - 84/ME/2020 Súťažné podklady
2021\01\19
19.01.2021
22.05.2024 04:45:58