REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internet, pevná telefónna linka a kTV) pre mesto Dunajská Streda.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63244236 | Kód: 20/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 20/Dunajská Streda/2021 ť. 5 Príloha
2021\06\22
22.06.2021
 Príloha - 20/Dunajská Streda/2021 č. 4 Príloha
2021\06\22
22.06.2021
 Príloha - 20/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\06\22
22.06.2021
 Príloha - 20/Dunajská Streda/2021 č, 2 Príloha
2021\06\22
22.06.2021
 Príloha - 20/Dunajská Streda/2021 č, 1 Príloha
2021\06\22
22.06.2021
 Súťažné podklady - 20/Dunajská Streda/2021 Súťažné podklady
2021\06\22
22.06.2021
22.05.2024 05:03:45