REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Exhibition/Výstava”

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95925319 | Kód: 42/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\09\07
07.09.2020
21.05.2024 21:24:30