REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Exhibition/Výstava” (SKHU/1601/1.1/229)

Prieskum trhu |  ID: 67307955 | Kód: 67/ME(2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo logický celok č. 4 Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy log. č. 4 Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Zmluva o dielo logický celok č. 3 Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Zmluva o dielo log. celok č. 2 Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy log. č. 2 Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Návrh zmluvy o dielo k podpisu Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020neúspešný Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME(2020prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\06
06.11.2020
 Príloha - 67/ME(2020 Príloha
2020\10\21
21.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 67/ME(2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\21
21.10.2020
21.05.2024 22:30:51