REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne základné potraviny,

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73115193 | Kód: 10/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\02\18
18.02.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy1 Ostatné dokumenty
2023\02\18
18.02.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\02\18
18.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 10/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\18
18.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 10/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\18
18.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 10/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\18
18.02.2023
 Príloha - 10/ME/2023 Príloha
2023\01\31
31.01.2023
 Súťažné podklady - 10/ME/2023 Súťažné podklady
2023\01\31
31.01.2023
22.05.2024 03:32:46