REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Mrazená výrobky“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15331636 | Kód: 78/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\12\25
25.12.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 78/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\12\25
25.12.2021
 Príloha - 78/ME/2021 Príloha
2021\12\13
13.12.2021
 Príloha - 78/ME/2021 Príloha
2021\12\12
12.12.2021
 Súťažné podklady - 78/ME/2021 Súťažné podklady
2021\12\12
12.12.2021
21.05.2024 21:22:30