REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Železničná ulica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 16706404 | Kód: 50/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\10\03
03.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 41253-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\02
02.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 41253-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\02
02.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 41253-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\02
02.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 41253-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\02
02.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 41253-WYP neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\02
02.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 41253-WYP prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\02
02.10.2021
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\09\19
19.09.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\09\10
10.09.2021
 Vysvetlenie - 41253-WYP Vysvetlenie
2021\09\06
06.09.2021
 Vysvetlenie - 41253-WYP Vysvetlenie
2021\09\06
06.09.2021
 Vysvetlenie - 41253-WYP Vysvetlenie
2021\09\03
03.09.2021
 Vysvetlenie - 41253-WYP Vysvetlenie
2021\08\23
23.08.2021
 Vysvetlenie - 41253-WYP Vysvetlenie
2021\08\23
23.08.2021
 Výkaz výmer Príloha
2021\08\18
18.08.2021
 Súťažné podklady - 50/ME/2021 Súťažné podklady
2021\08\18
18.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 50/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\08\18
18.08.2021
22.05.2024 03:26:50