REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 54095775 | Kód: 34/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 34/ME/2022 Ostatné dokumenty
2022\09\20
20.09.2022
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\09\19
19.09.2022
 Vysvetlenie - 34/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\01
01.09.2022
 Príloha - 34/ME/2022 Príloha
2022\08\16
16.08.2022
 Súťažné podklady - 34/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\16
16.08.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 34/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\08\16
16.08.2022
21.05.2024 22:35:54